POLITICA DE CONFIDENTIALITATE
Apreciem interesul dumneavoastră față de „A.Morelli Export – Import” SRL și față de produsele noastre. Protejarea dreptului dumneavoastră la viață privată în cazul utilizării ofertelor noastre online are o mare importanță pentru noi. Atunci când sunt prelucrate date cu caracter personal, respectăm dispozițiile privind protecția datelor cuprinse in Regulamentul General al Uniunii Europene ( RGPD).
Această pagină oferă explicații despre tipul de informații pe care le colectăm de la dvs., despre scopul în care le colectăm și despre opțiunile pe care le aveți în legătură cu acțiunile noastre. Prin accesarea și folosirea conținutului acestui website și prin postarea informațiilor personale pe acest website acceptați politica de confidențialitate.

Noțiunea de „date cu caracter personal”
„Datele cu caracter personal” reprezintă orice informații care identifică o persoană fizică sau care o fac cel puțin identificabilă.
Datele cu caracter personal sunt orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (persoana vizata), direct sau indirect, cum ar fi nume, prenume, numar de identificare, date de geolocalizare, identificator online (adresa IP, cookie IP) si orice elemente specifice identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale si date cu caracter special date privind originea etnica sau rasiala, date privind opiniile politice, date privind confesiunea religioasa sau convingerile filozofice, apartenenta la sindicate, date genetice, data biometrice, date privind sanatatea, date privind viata sexuala sau orientarea sexuala.
Noțiunea de „prelucrare” a datelor cu caracter personal
„Prelucrare” reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea (simpla vizualizare/accesare), utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.